Visie en aanpak

Persoonlijk en betrouwbaar, daar staan wij voor. Vanaf het moment van het kennismakingsgesprek tot de oplevering begeleiden wij uw ideeën, plannen en natuurlijk de bouw! Eén aanspreekpunt is het devies. Richard of Mark coördineert de realisatie van A tot Z. We zijn een bouwbedrijf,  maar het daadwerkelijke bouwen of verbouwen is het eindpunt van de samenwerking. Vaak denken klanten dat ze bij ons alleen terecht kunnen voor het daadwerkelijke metsel- en timmerwerk. Echter we begeleiden het liefst het gehele traject; van idee-ontwikkeling tot de concrete bouw en de nazorg!


Idee-ontwikkeling

U hebt een idee voor een verbouwing of wellicht zoekt u zelfs nog een kavel. We helpen u graag verder met de ideevorming of helpen u aan een bouwlocatie. In deze fase sparren we met u zodat uw idee de juiste contouren krijgt met als eindresultaat een schetsontwerp.

Voorlopig Ontwerp

Zodra het idee eenmaal is vastgeklikt, begeleiden we u naar een voorlopig ontwerp. Het geheel wordt definitiever en u krijgt inzicht waar wat precies komt.

Definitief Ontwerp

Het voorlopig ontwerp wordt definitief gemaakt. Alles wordt vastgelegd op papier en aan u gepresenteerd. Het definitief ontwerp is de basis voor de constructieberekeningen en het technische ontwerp, de bestektekening. Ook begeleiden wij u graag bij een eventuele bestemmingsplanwijziging en de vergunningsaanvraag. Samen realiseren we een plan om zo alle benodigde formaliteiten te bemachtigen en aan de slag te kunnen.

Technisch Ontwerp

Het technisch ontwerp is voor degenen die daadwerkelijk de nieuwbouw, verbouw of een grootschalige renovatie realiseren. Het is het ‘werkdocument’ dat als basis geldt voor de uitvoering.

Realisering Bouw

Indien de voorbereidingen afgerond zijn, kan het daadwerkelijke bouwen beginnen. Met een strakke planning en onder het motto ‘afspraak is afspraak’ gaan wij aan de slag!

Nazorg

Nazorg; vaak een vergeten onderwerp. Wij nemen dit expliciet mee in onze totale aanpak. Na de oplevering blijven wij bereikbaar voor afstemming en overleg. Mocht er iets zijn wat anders moet of aangepast dient te worden, dan bekijken we in overleg hoe dit te realiseren. 

Vragen? Neem contact op!
Rima bouwbedrijf Horst - Visie en aanpak
')